Laat uw schoorsteen minstens 1x per jaar inspecteren en vegen. Een veegbewijs is nodig voor de meeste brandverzekeringen.
Inspectie

Een slecht trekkende schoorsteen kan verschillende oorzaken hebben. Installatie van een nieuwe haard of kachel kan schoorsteenproblemen veroorzaken. Vakkundige inspectie geeft inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden.

Vakmanschap

Slijtage, scheurvorming en poreusheid van metselwerk kunnen leiden tot een slecht werkende schoorsteen. Om zekerheid te hebben over de maatregelen die genomen moeten worden is het uitvoeren van een schoorsteeninspectie de aangewezen aanpak.

Wij verzorgen visuele inspectie met een camera waarmee zichtbare technische problemen kunnen worden opgespoord. Wij verzorgen ook rookproefinspectie waarbij wij de schoorsteen afpersen om het niet zichtbare probleem van lekkage op te sporen. Afhankelijk van de geconstateerde defecten adviseren wij u over de noodzakelijke renovatie.

Wij kennen alle geheimen van de schoorsteen. Wij werken met de beste materialen. Wij respecteren alle ARBO-eisen voor klimbeveiliging en steigermaterialen.

De Populier. Ons vakmanschap is uw beste garantie.